ADEM - CONDITIE TEST

De ademconditie test geeft binnen 1 minuut duidelijkheid over jouw ademconditie.

Start Test
Categories
Uncategorized

Wat te doen bij hyperventilatie

Wat te doen bij hyperventilatie?
Hyperventilatie is een aandoening waarbij iemand vaak te snel, te diep maar vooral te veel ademhaalt. Dit kan leiden tot veranderde hoeveelheden zuurstof en koolstofdioxide in het bloed, wat kan leiden tot symptomen zoals duizeligheid, pijn op de borst en spierkrampen.

Hyperventilatie kan een aantal verschillende oorzaken hebben, waaronder angst en stress, infecties, hormonale veranderingen, en sommige medicijnen. In sommige gevallen kan het ook een teken zijn van een onderliggende aandoening, zoals een longziekte of hartaandoening.
Een van de meest voorkomende oorzaken van hyperventilatie is angst, stress en de ademinstelling van de moeder m.a.w. je ademt al heel je leven teveel maar in een bepaalde periode is dat meer dan anders en krijg je symptomen. Als je onder grote stress staat, kan je ademhaling onregelmatig worden en sneller en dieper worden. Dit kan leiden tot veranderde hoeveelheden zuurstof en koolstofdioxide in het bloed, wat kan leiden tot hyperventilatie. Infecties, zoals griep en longontsteking, kunnen ook leiden tot hyperventilatie doordat ze de ademhaling beïnvloeden.
Hormonale veranderingen, zoals die tijdens de zwangerschap, kunnen ook leiden tot hyperventilatie. Bij zwangere vrouwen kan de groeiende baarmoeder druk uitoefenen op de ademhalingsorganen, wat kan leiden tot onregelmatige ademhaling en hyperventilatie. Sommige medicijnen, zoals astma-inhalatoren en sommige pijnstillers, kunnen ook leiden tot hyperventilatie.
In sommige gevallen kan hyperventilatie een teken zijn van een onderliggende aandoening, zoals een longziekte of hartaandoening. Als je denkt dat je hyperventileert, is het belangrijk om naar een adem specialist te gaan die je checkt en om de oorzaak te achterhalen en de juiste behandeling te krijgen.
Er zijn verschillende symptomen die kunnen wijzen op hyperventilatie. De meest voorkomende symptomen zijn duizeligheid, pijn op de borst en spierkrampen. Mensen met hyperventilatie kunnen ook last hebben van een snelle hartslag, kortademigheid, zweten en trillen. Sommige mensen kunnen ook last hebben van een gevoel van benauwdheid en een droge mond.
Omdat er verschillende soorten bestaan heeft Dennis Huizenga van Probreathing hierover een video gemaakt, kijk deze hier: https://www.youtube.com/watch?v=sTCKV3l_ssM&t=25s
Wil je meer weten over hyperventilatie en eventuele ademhalingsoefeningen? Kijk dan hier: https://www.youtube.com/watch?v=yBLLgB96oZ8&t=5s

Voor meer info kun je ook kijken op de website www.probreathing.nl
Interessante blog’s:

Categories
Uncategorized

Wat is hyperventilatie?

Artikel ‘Wat is hyperventilatie’

Hyperventilatie is een veelvoorkomende ziekte die epidemische vormen heeft aangenomen. Elke 10 jaar komen er dubbel zoveel mensen bij. Het is een ziekte die enorm veel vervelende symptomen heeft en in de medische wereld nogal eens ‘over het hoofd wordt gezien’.

Hyperventilatie is veelal een Westerse ziekte wat verbonden zit met welvaart. Helaas zal hyperventilatie, wat bijna altijd chronisch is, bijna nooit vanzelf overgaan.

Kortstondige oefeningen zoals meerdere keren per week naar yoga gaan of oefeningen van een arts of fysiotherapeut zijn bijna nooit voldoende om deze ziekte te genezen. Om van hyperventilatie te kunnen genezen is iedere dag training essentieel voor een relatief korte periode van een aantal maanden. Soms kan het zo zijn dat iemand een aantal maanden, lang vindt maar als je ervan uitgaat dat heel vaak hyperventilatie al ontstaan is vanaf geboorte valt een aantal maanden trainen dan ook in perspectief.

Betekenis van hyperventilatie simpel uitgelegd

Er zijn vele manieren om hyperventilatie uit te leggen, in mijn praktijk merk ik dat veruit de meeste mensen de voorkeur geven aan een versimpelde versie, vaak zal dit ook komen omdat chronische hyperventilatie (CHV) ervoor zorgt dat de concentratieboog ook enorm verkort.

CHV is simpel gezegd continu te veel ademen. Te veel lucht in en uit ademen met pieken en dalen in de loop van de dag.

Hyper -ventilatie, het woord zegt het al, het is een over (-hyper) ventilatie van de longen.

We hebben allemaal een centraal ademhalingssysteem in het brein, dit organisme zorgt voor een bepaalde afstelling van een van de belangrijkste facetten van ons als mens te weten een juiste gasuitwisseling. Deze gasuitwisseling zit verbonden met alle essentiële processen in ons lichaam. Wij als mens maar ook andere zoogdieren nemen zuurstof (O2) op en via het bloed wordt dit O2 afgegeven aan de cellen in ruil voor koolstofdioxide (CO2). We weten allemaal wel dat O2 essentieel is om te leven maar wat veel mensen niet beseffen is dat CO2 zeker net zo belangrijk is sterker nog heel technisch bekeken komt de hoeveelheid CO2 nog nauwkeuriger kijken dan de hoeveelheid O2. Natuurlijk het kip en het ei verhaal want zonder zuurstof gaan we ook eraan. Het lichaam zal ten alle tijden een innerlijk balans willen creëren en als er dus disbalans ontstaat door een van de belangrijkste facetten van ons als mens, te weten ademen, dan zal het lichaam allerlei zelf beschermende maatregelen nemen. Deze zelf beschermende maatregelen kunnen zijn vernauwen van de bloedvaten om hierdoor de CO2 te verhogen of vernauwen van de bronchiën of ons drukker laten doen door onrust te creëren waardoor we meer CO2 gaan produceren. Het lichaam zit zo ongelooflijk goed in elkaar en helaas gaan wij er veelal in de Westerse maatschappij vaak allesbehalve liefdevol mee om.

Ok, even terug, deze gasuitwisseling zit o.a. verbonden met onze opname van voedingsstoffen, hormonale uitscheiding en zelfs onze geestelijke staat dus het lichaam zal nooit zomaar deze instelling veranderen zelfs niet als die instelling eigenlijk niet al te best is m.a.w. zelfs niet als het lichaam veel extra energie moet besteden iedere dag weer om de innerlijke balans maar te kunnen handhaven.

Als we te veel ademen verliezen we te veel CO2 bij de uitademing en omdat we dan een tekort aan CO2 hebben in ons lichaam kan de z.g. ruil van O2 en CO2 onvoldoende plaatsvinden en zal dus er minder zuurstof afgegeven worden aan de cellen dan het eigenlijk zou kunnen.

Dus paradoxaal is het zo dat bij te veel ademen er minder zuurstof in de cellen wordt afgegeven dan als je minder zou ademen. Minder ademen geeft benauwdheid als je instelling nog niet in balans is (anders gezegd in de norm is). En zo komen we op een belangrijk facet en dat is dat bij CHV vaak alleen denken aan ademhalen al genoeg is om je benauwd te voelen want onbewust ga je nog meer ademen dan je al deed en daarmee komt er nog minder zuurstof in je cellen waardoor benauwdheid optreedt.

Met een juiste begeleiding zal je norm (of je instelling van je ademhalingssysteem) vrij snel (meestal binnen 3 maanden) verbeteren en zult je meestal nooit meer CHV ervaren. (Deze training is essentieel en duurt meestal rond de 45 minuten per dag voor 3 à 4 maanden.)

Bekijk hier de video over wat hyperventilatie is.

Betekenis van hyperventilatie (meer uitgebreid)

In de medische wereld wordt niet gesproken over een goede of slechte ademhaling, maar over ademhaling binnen de norm. Te veel of te weinig, te laag of te hoog, betekent een afwijking van de norm en dus ziekte.

In de levende cel worden het zuur-base-evenwicht (pH), de hoeveelheid kooldioxide (CO2) en zuurstof (pO­2) nauwkeurig in balans gehouden. Anders zouden wij niet kunnen leven. Het lichaam als geheel past zich aan om in deze behoeftes van de cel te voorzien. Als we te veel ademen (chronisch hyperventileren), hebben we een chronisch te laag percentage koolzuurgas (CO2) in onze longen en bloed. Als het CO2-gehalte in ons bloed te laag is, wordt de zuurstof slecht opgenomen en komt het slecht bij onze cellen terecht. Dit heet in de fysiologie het effect van Bohr. (bron: wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Bohr-effect)

Hoe meer je ademt, hoe meer je wilt ademhalen: door hyperventilatie daalt het kooldioxidegehalte in de longen en in het bloed, de zuurstof wordt slecht opgenomen en door een tekort aan zuurstof wil je meer ademen. Je komt dus in een vicieuze cirkel van hyperventilatie terecht. Kooldioxide is hoofdregelaar van alle stofwisselingsprocessen en om gezond te zijn moet deze stof in ons lichaam in de norm vallen.

Over het algemeen wordt aangenomen dat door diep ademhalen de aanvoer van zuurstof in het lichaam verbetert. De Russische dokter Buteyko ontdekte echter bij zijn patiënten, dat in feite precies het omgekeerde het geval is. Door te veel longventilatie wordt er veel koolzuurgas het lichaam uitgeblazen. Daardoor ontstaat er een tekort aan koolzuur, wat de binding tussen hemoglobine en zuurstof versterkt, waardoor zuurstof slechter wordt afgescheiden en dus moeilijker bij de cellen komt. De patiënt krijgt het gevoel van luchttekort en gaat steeds dieper ademhalen met als gevolg bijvoorbeeld astma, een hyper of angstaanval. Om zich tegen bovenmatige uitscheiding van koolzuur te beschermen, vernauwt het lichaam de uitstromingskanalen van koolzuurgas. De bloedvaten en de bronchiën vernauwen, de neus raakt verstopt. Het tekort aan zuurstof in de hersenen wordt hierdoor nog eens versterkt.

Hoe dieper de ademhaling is, hoe minder zuurstof er in de cellen van de hersenen, het hart en de nieren komt.

Ergo, hoe meer de mens ademhaalt, hoe meer hij een gebrek aan lucht voelt en hoe meer hij zal ademhalen. Er ontstaat een vicieuze cirkel met als gevolg dat ziekten die met een diepe ademhaling gepaard gaan, een chronisch karakter krijgen. Door de ademhaling in de norm te krijgen, worden de negatieve gevolgen van een verkeerde ademhaling voorkomen.

Een diepe ademhaling (longhyperventilatie) is schadelijk, want daardoor wordt koolzuurgas (CO2) bovenmatig afgescheiden en ontstaat er een tekort aan koolzuur in het lichaam. Het zuur-base-evenwicht (pH) in het lichaam raakt verstoord. Om dit te compenseren, wordt de activiteit van enzymen en vitaminen in het lichaam veranderd. Als gevolg daarvan ontstaat er een verstoring van de stofwisseling. Dat laatste veroorzaakt onder andere allerlei allergieën, aanleg tot verkoudheid en daling van de weerstand.

CO2 is een zeer belangrijke stof voor alle levende wezens. Het is zelfs zo dat het vaste peil van CO2 nauwkeuriger door het lichaam wordt behouden dan het peil van O2 (zuurstof). Als het CO2-gehalte in het lichaam onder 3% zakt, zullen we onmiddellijk sterven. Bij de norm van 6,5% CO2 in de longblaasjes, functioneert ons lichaam optimaal en de zogenaamde chronische en ongeneeslijke welvaartziekten, die tegenwoordig tot 90% van het ziekteverzuim vormen, zullen verdwijnen.

Willen we optimale gezondheid nastreven, dan is het van belang om balans in het lichaam na te streven. De energie in de cellen is hoog indien deze in goede gezondheid functioneren.

De kwaliteit van je leven = de kwaliteit van je cellen.

Ons lichaam onderhoudt nauwkeurig de parameters van het milieu binnen de cellen, ondanks de veranderingen in het externe milieu (de omgeving waar het in leeft). Dit heet homeostase. De belangrijkste parameter die het meest nauwkeurig onderhouden wordt, is de zuur-base-verhouding. Als ons lichaam te zuur of te basisch wordt, ontstaat een verlamming van de stofwisseling en gaan alle cellen dood. Het bloed bijvoorbeeld dient een pH te hebben van 7,36. Als de pH-waarde onder zeven zakt of tot acht stijgt, gaan we dood.
Het lichaam wil overleven en zal dus alles doen om het percentage pH constant op 7,36 te houden. Het gaat hierbij zo ver, dat het zelfs kan overgaan tot kannibalisme (zichzelf opeten)! Osteoporose bijvoorbeeld is een aandoening van de botten waarbij ze broos worden. Vaak is het lichaam langere tijd verzuurd, zijn er geen reserves meer en moet het calcium aan de botten onttrekken opdat het bloed een pH van 7,36 kan vasthouden.

Aanmaak van cholesterol en hoge bloeddruk zijn beschermende reacties van het lichaam om de zuur-base-verhouding optimaal te houden.

Hemoglobine als transporteur van zuurstof

Hoewel O2 (zuurstof) op de derde plaats staat van belangrijkste parameters van het leven (na zuur-base-evenwicht en CO2-percentage) is zuurstof de bron van onze levensenergie.

Hemoglobine in het bloed zorgt voor het transport van O2, van de longen naar de cellen. De hemoglobine pakt zuurstof op, vervoert het naar de cellen en levert het daar af.

Hiervoor is een bepaald percentage CO2 nodig. Als we een te laag CO2-percentage in ons lichaam hebben, kan de hemoglobine niet zo gemakkelijk O2 loslaten in de cellen. Als het CO2-gehalte in het bloed daalt, worden ook onze slagaderlijke bloedvaten vernauwd. Dit verslechtert de doorbloeding en de zuurstofopname. Dit is een erg belangrijk inzicht, want het houdt in dat wanneer we te veel ademen (lees te veel lucht per minuut in- en uit ademen) ons CO2-percentage zakt en er dus minder O2 in de cellen wordt opgenomen dan gewenst. Er ontstaat een chronisch tekort aan zuurstof in de weefsels en daardoor dus een tekort aan energie, opeenhoping van afvalstoffen, verslechtering van de weerstand, hoge prikkelbaarheid van het zenuwstelsel en lage stressbestendigheid.

Nog meer ademhalen zorgt op den duur voor een extreme vorm van hyperventilatie, astma, COPD, slaapapneu, of aandoeningen zoals verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol, vernauwing van de bronchiën, hoofdpijn, spierpijn of chronische vermoeidheid. Deze klachten zijn vaak een direct of indirect gevolg van een ademhaling buiten de norm.

Bijpassend interessant artikel: http://probreathing.nl/wat-te-doen-bij-hyperventilatie/

Categories
Uncategorized

Hyperventilatie symptomen

Artikel hyperventilatie symptomen 

Er zijn enorm veel mensen zich niet bewust dat bepaalde hyperventilatie symptomen (of klachten) te maken hebben met hun ademhaling. Om zeker te weten dat we over hetzelfde hebben is het zo dat hyperventilatie symptomen of klachten wenkunnen samenvoegen met chronische hyperventilatie symptomen. Het is namelijk zelden zo dat hyperventilatie op zich, alleen op een bepaalt moment plaatsvind want dan zou het een hyperventilatie aanval zijn.

Hyperventilatie is een enorm veelvoorkomende ziekte. Meer dan de helft van de Westers ingestelde mens heeft een vorm van hyperventilatie alleen zal de tijd uit gaan wijzen of deze mensen ook daadwerkelijk daar bewust last van zullen krijgen. (bron: vele onderzoeken van Dr. Buteyko https://en.wikipedia.org/wiki/Buteyko_method )

Chronische hyperventilatie symptomen

Hieronder een deel van de lijst met veelvoorkomende hyperventilatie klachten. In totaal zijn er ruim 150 ziektes direct verbonden met onze ademhaling en is het duidelijk zo dat bij het verbeteren van de adem-conditie deze symptomen bijna altijd voorgoed zullen verdwijnen.

-meeste vormen van allergie
-bronchiale astma
-chronische bronchitis
-obstructieve bronchitis
-longemfyseem (in lichte en middelzware vorm)
-alle vormen van neusverstopping
-bijholteontsteking
-opgezwollen neusamandelen
-neuspoliepen
-vatbaarheid voor verkoudheden
-eczeem
-acne
-spataderen
-aambeien
-hypertensie (te hoge bloeddruk)
-hypotensie (te lage bloeddruk)
-angina pectoris
-te hoog cholesterolgehalte
-arteriosclerose (verharding van de bloedvaten)
-artrose
-fibromyalgie
-chronische vermoeidheid
-suiker diabetes II (insulineonafhankelijke vorm)
-spijsverteringsproblemen
-spastische darm
-constipatie
-koud gevoel in vingers en tenen
-migraine
-duizeligheid
-onverklaarbare angsten
-slecht concentratievermogen
-slapeloosheid
-snurken
-slaapapneu
-spanning en onrust

Zoals te zien is zijn deze ziektes uiteenlopend en bijna nooit blijvend te genezen met alleen medicijnen.

Oorzaak van chronische hyperventilatie klachten

De oorzaak van ziekte is het over-ventileren van de longen. In dit artikel wordt uitgebreid ingegaan op wat is hyperventilatie, zodat we nu dit niet opnieuw hoeven aan te kaarten: https://www.upgrade-jezelf.nl/blog/wat-is-hyperventilatie

Klachten hyperventilatie (of dit nu ’s nachts is of bij inspanning ) zijn tijdelijk  wel te onderdrukken maar op de langere termijn niet te voorkomen als de oorzaak niet wordt aangepakt. En de oorzaak zit hem in de over-ventilatie van de longen waardoor er minder zuurstof in de cellen komt dan wenselijk is om de innerlijke balans te bewaren. Onze cellen zijn ingesteld om te blijven leven dus de natuurlijke weg van een cel is die van innerlijk balans (homeostase https://en.wikipedia.org/wiki/Homeostasis)

Gek maar waar zijn dus eigenlijk de klachten of symptomen van hyperventilatie pogingen van het lichaam om je te redden of met andere woorden om de innerlijke balans te herstellen.

Voorbeeld: Iemand voelt zich ‘licht in het hoofd’, dit gevoel komt direct door een vermindering van zuurstof in het brein. Vaak is er voldoende zuurstof aanwezig in het bloed maar doordat er te weinig koolstofdioxide in het lichaam is (door de hyperventilatie) kan dit zuurstof in het bloed te weinig worden afgegeven aan de cellen in het brein en ontstaat er als gevolg duizelingen of licht in het hoofd gevoel. Vaak gaat de persoon in kwestie even zitten of liggen, hierdoor zal de ademhaling verminderen, zuurstof zal weer beter worden afgegeven en die persoon zal weer verder gaan met waar hij/zij mee bezig was. Een typisch geval van een wederkerend patroon. Een nog heftigere ervaring vindt plaats bij flauwvallen na hyperventilatie of een ritje met de ambulance omdat door hyperventilatie de persoon in kwestie het gevoel had een hartaanval te hebben gekregen. Bij flauwvallen na een hyperventilatie aanval grijpt het systeem zo in dat we letterlijk stoppen waar we mee bezig waren, we liggen dan op de grond en gaan weer rustiger ademen, koolstofdioxide percentage stijgt weer in het lichaam, zuurstof wordt weer beter afgegeven aan de cellen en we komen weer bij met een vaak erg ingrijpende ervaring waar angst om dit weer te krijgen opeens een realiteit is. Na zo’n ervaring is er logisch gezien een mentaal aspect bijgekomen, angst om dit weer te ‘krijgen’.

Dit patroon is eigenlijk alleen te doorbreken om te beginnen bij de kern van het probleem en dat is de hyperventilatie aan zich bij de bron aan te pakken.

Behandeling chronische hyperventilatie symptomen

Er zijn vele wegen naar Rome maar helaas ook vele wegen die leiden naar geen totale genezing. Als therapeut heb ik veel mensen in mijn praktijk gehad of gesproken via internet of telefoon die al eerder bezig waren geweest met hun ademhaling maar helaas nog steeds niet af waren gekomen van hun hyperventilatie. Erg zonde van de tijd en financiën, het is alleen maar raden welk puntje van de ijsberg ik te spreken krijg en hoeveel mensen doorgaan met het leven met deze ziekte/disbalans en denken dat dit ongeneselijk is.  Ikzelf heb jaren zelf last gehad van chronische hyperventilatie voordat ik later therapeut werd. En ook ik heb vele specialisten gezocht ook op verschillende vakgebieden. Nu na ruim een decennia ademhaling specialist te zijn (heb al ruim 15 jaar een praktijk in hoe je het beste uit jezelf kunt halen en daar ook een boek over geschreven: https://www.upgrade-jezelf.nl/proloog-boek-upgradejezelf  , heb honderden mensen een op een geholpen met hun hyperventilatie klachten en vele meer via groepscursussen en online) ik kan alleen maar zeggen dat er absoluut wat aan te doen is mits je bereidt bent daar een aantal maanden 45-60 minuten per dag voor te trainen, dan zal je centrale ademhalingssysteem een nieuwe instelling hebben in de gasuitwisseling in je lijf waardoor de chronische hyperventilatie symptomen voorgoed weg zullen blijven.

Categories
Uncategorized

Hyperventilatie test of hyperventilatie provocatietest

Artikel hyperventilatie test

Heb je hyperventilatie of niet? Soms is het meten van je adem-conditie fijn om inzichtelijk te krijgen waar je nu staat m.b.t. je ademhaling. Vaak weten we zelf al wel dat de ademhaling verbetering kan krijgen maar alsnog is het dan fijn (ookal weet je dan zeker dat je hyperventileert) om helderheid te hebben, dan kun je er ook wat aan gaan doen.

Er zijn vele inzichten in ademhaling, helaas in mijn optiek zijn vele ook te oppervlakkig. Bijvoorbeeld oppervlakkige ademhaling wordt vaak aangenomen niet ok te zijn en zo wordt ook gedacht dat door de neus in en een diepe buikademhaling door de mond uit de juiste manier van ademen is. Om je adem-conditie te meten is het onzin om de hoeveelheid van in en uitademingen te tellen gedurende een minuut. Met het tellen van je ademhalingen weet je namelijk maar een deel van het verhaal.

Factoren om je adem-conditie te meten

Er zijn twee belangrijke factoren bij het meten van je adem-conditie:

1. Frequentie (m.a.w. de lengte van je in en uitademing)
2. Luchtvolume (Hoeveelheid lucht wat je in of uitademt).

Samen met je status (m.a.w. wat doe je nu? Heb je net gesport of zit je ontspannen?) bepaalt dat je adem-conditie. Alleen meten van je frequentie of alleen meten van je luchtvolume geeft dus een totaal vertekend beeld.

Hyperventilatie provocatietest

In het ziekenhuis werkt men bij het meten van je adem-conditie met de hyperventilatie provocatietest, bij deze test zit je op een stoel met allerlei apparatuur die de hoeveelheid koolstofdioxide, je hartslag, je bloeddruk, hoeveelheid zuurstof in je hemoglobine (rode bloedcellen) etc. meet. Bij deze test zullen ze hyperventilatie opwekken en na een aantal minuten kijken of de klachten die je hebt duidelijk optreden of niet. Ikzelf denk dat er een betere weg is dan deze nogal drukkende test.

Controle pauze test

Dr. Buteyko (wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Buteyko) heeft een gemakkelijke methode ontwikkeld waarbij je redelijk precies kunt vaststellen wat jouw huidige staat van gezondheid is. Deze methode heet de controlepauzetest. Het laat zien hoe hoog het CO2-gehalte in je longblaasjes is en dus of je ademhaling normaal is of van de norm afwijkt en in welke mate. Met de controlepauze bepaal je hoeveel seconden je zonder lucht kunt blijven voordat je een gevoel van tekort aan lucht krijgt. Het fijne van de test vind ik is dat het je niet overstuur maakt en in vergelijk bij de provocatie test kan het zijn dat je een groot stuk van de dag weer bij moet komen door de heftige hyperventilatie dat het opwekt.

Dr. Buteyko heeft vele duizenden mensen getest in laboratoriumomstandigheden voordat hij op deze vrij simpele test kwam. Met een ervaren begeleider is er behoorlijk accuraat vast te stellen wat je niveau van hyperventilatie is of niet en je kunt ook zelf een aardige indruk krijgen wat je niveau is door deze video te bekijken, binnen 1 minuut weet je of je hyperventileert of niet. http://probreathing.nl/ademconditie-test

 

Conclusie

Er zijn dus vele inzichten die ik geeneens noem in dit artikel want het geeft alleen maar een vertekend beeld. Als je de controlepauze test gedaan hebt of als die bij je is afgenomen zegt dat wat over je gehele staat. Het zegt wat over jou lichamelijke en geestelijke staat want ook mentale aspecten zijn een op een verbonden met onze ademhaling. Zo ook de opname van voedingsstoffen, hormonale uitscheidingen, de gehele bloedsomloop dus ook bloeddruk, hartslag, concentratie, openheid etc etc…

Wat na de test komt is van belang want wat ga je doen met de informatie en vooral hoe ga je jezelf helpen genezen van hyperventilatie is een heel belangrijk aspect. Er zijn vele methodes die claimen je te kunnen helpen met hyperventilatie. Helaas heb ik de afgelopen 12 jaar heel veel mensen ontmoet die voordat ze bij mij in de praktijk kwamen een andere methode of andere praktijk, ziekenhuis, arts of fysiotherapeut hebben bezocht. Nu wil ik absoluut niet zeggen dat dat ten alle tijden fout is waarin ik mij als begeleider alleen erg verbaas al vele jaren is dat de inzichten om van hyperventilatie af te komen vaak totaal haaks staan op de inzichten wat hyperventilatie inhoudt. M.a.w. als iemand hyperventileert dan ademt hij/zij te veel lucht in en uit gedurende laten we zeggen een minuut. Om nu deze mensen te helpen is een begeleiding essentieel waarin men leert minder lucht te gaan verbruiken. Stel iemand heeft een hoge ademhaling (men ademt veel vanuit de borst) dan wil dit zeggen dat het middenrif vaak verkrampt is. Deze mensen dienen dan te leren hun middenrif te ontspannen en meer vanuit de buik te ademen. Indien je mensen gaat leren vanuit de buik te ademen dan kan en zal het vaak zo zijn dat deze persoon nog meer lucht in en uit gaat ademen m.a.w. deze persoon zal vaak nog meer gaan hyperventileren maar dan met ontspanning. Bij ontspanning gaat men zich soms heel kort wat beter voelen maar de oorzaak van de ziekte is nog steeds niet genezen en een terugval zal evident zijn.

Jezelf leren genezen van hyperventilatie vergt een goede begeleiding in een persoon of instantie die echt begrijpt wat hyperventilatie inhoudt zodat het centraal ademhalingssysteem een verbeterde norm zal krijgen waarin de hyperventilatie voorgoed genezen is.

Categories
Uncategorized

Hyperventilatie aanval

Artikel hyperventilatie aanval

Een hyperventilatie aanval kan een hele nare ervaring zijn. Vroeger zei men dat je een plastic zakje bij je moest dragen en die dan voor je mond doen wanneer de aanval was begonnen. Tegenwoordig heb ik nog nooit iemand gezien die een aanval kreeg en een plastic zakje bij zich had. Toch zijn er vele duizenden mensen die er redelijk tot vaak last van hebben.

Het idee van een plastic zakje is dat doordat je in en uitademt in het zakje, de verhouding van zuurstof (O2) en kooldioxide (CO2) veranderd in dat zakje. Bij hyperventilatie is er bijna altijd een tekort aan koolstofdioxide aanwezig in het lichaam en hierdoor wordt er paradoxaal te weinig O2 afgegeven aan de cellen. Wil je meer hierover weten dan kun je de blog “Wat is hyperventilatie’, lezen. Klik daarvoor hier: http://probreathing.nl/blog/wat-is-hyperventilatie

 Symptomen van een hyperventilatie aanval

De meest voorkomende symptomen van een hyperventilatie aanval zijn:

-Ongecontroleerd en snel in en uitademen
-Benauwd gevoel
-Hoge ademhaling
-Misselijk
-Onrustig/angstig/paniek
-Flauwvallen of het gevoel hebben bijna flauw te gaan vallen
-Tintelingen in lippen of mond
-Pijn of druk op de borst

Wanneer je een keer een hyperventilatie aanval hebt ervaren komt er vaak ook een angst bij, de angst om deze nog een keer te krijgen. Een hyperventilatie aanval is heel vaak namelijk een erg nare ervaring waarin iemand naast de lichamelijk heftige symptomen ook geestelijke onrust heeft ervaren en er kan zelfs de angst voor een hartaanval bij aanwezig zijn met een uitzaaiing van pijn naar de linkerarm waardoor de hele ervaring nog veel heftiger lijkt dan ie al is.

Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand wordt afgevoerd met de ambulance waar het idee van was dat hij/zij een hartaanval aan het krijgen was en na onderzoek er erg weinig concreets uit was gekomen.

In mijn praktijk zijn de verschillende verhalen met een centrale herkenning talrijk.

Hyperventilatie aanval stoppen

Om een hyperventilatie aanval te stoppen is vooral kennis en wilskracht nodig. Kennis van een of twee oefeningen wat je kunt doen om een hyperventilatie aanval te stoppen en wilskracht omdat het op dat moment allesbehalve prettig is om tegen die hyperventilatie in te gaan maar de aanval op zichzelf is ook vaak vreselijk dus doorzetten voor een aantal minuten is vaak de beste optie.

Als er al eerder een hyperventilatie aanval is geweest is het zeer raadzaam je adem-conditie te testen want de kans is groot dat je 24 uur per dag min of meer hyperventileert.

Test hier gratis je adem-conditie en weet binnen een minuut wat je score is: http://probreathing.nl/ademconditie-test

Er zijn een aantal dingen wat je dient te doen bij een hyperventilatie aanval:

-Ga rustig zitten
-Adem alleen door je neus in en uit
-Wees bewust (zo goed als het gaat) van je benen op de grond
-Adem in en daarna uit en knijp met je hand je neus dicht en tel 1 seconde en laat je neus weer los
-Adem weer in en uit en knijp je neus weer dicht, op het moment dat die ene tel net je goed afging ga dan bijvoorbeeld naar 3 seconden. Wat de bedoeling is is dat je erachter komt wat op dit moment je maximale pauze is na een uitademing en stel dat dat 2 seconden is (je merkt dat je moeite hebt na een uitademing om2 seconden niet te ademen ga je die 2 seconden opbouwen. Je herhaalt de aantal seconden waar je moeite mee had, in dit voorbeeld 2. Deze 2 seconden die je 3x opnieuw, dus 3x opnieuw in ademen en uit ademen en dan je neus dichtdoen en 2 seconden wachten alvorens je weer in en uit ademt. Dan 3 seconden 3x herhalen, 4 seconden 3x herhalen etc.
-Herhaal de seconden net zolang je boven de 10 of liefst 12 seconden in totaal bent aangekomen en je zult merken dat je hyperventilatie aanval verdwenen is.

Kanttekening: Soms kan het gebeuren dat zelfs deze noodademhaling je niet helpt uit de aanval te komen… weet dat dat kan en weet ook dat je je adem conditie en dus de hyperventilatie an sich volledig kunt genezen.

Klachten na hyperventilatie aanval

Klachten na een hyperventilatie aanval zijn vaak verschillend:

-Oorsuizen
-Vermoeid voelen
-Angstig of onrustig voelen
-Onwennig of leeg gevoel

Dit zijn maar wat verschillende klachten, vaak is de schade na een hyperventilatie aanval minimaal voor het systeem. Belangrijk is om je adem-conditie te weten en vanuit daar de nodige stappen te maken om je ademhaling zo te doen dat een hyperventilatie niet meer aanwezig is.

Bijna altijd is er chronische hyperventilatie gaande als je een hyperventilatie aanval hebt gehad. (Uitzonderingen daargelaten)

Meestal is een aanval een soort van druppel te veel in het bekertje wat al redelijk vol zat.

ander artikel:

  • http://probreathing.nl/hyperventilatie-test-of-hyperventilatie-provocatietest/
  • http://probreathing.nl/hyperventilatie-behandeling/
Categories
Uncategorized

Hyperventilatie behandeling

Artikel hyperventilatie behandeling

Hyperventilatie is een ziekte wat veel mensen veel onrust, benauwdheid en kortademigheid geeft. Een nog grotere groep mensen heeft hyperventilatie zonder dat ze het weten. Dr. Buteyko heeft in de vorige eeuw veel onderzoek gedaan naar mensen met hyperventilatie en astma en kwam tot de conclusie dat meer dan de helft van de Westerse mensen een vorm van hyperventilatie heeft zonder dat ze het weten. Wil je meer weten wat hyperventilatie is klik, dan op deze blog: https://www.upgrade-jezelf.nl/blog/wat-is-hyperventilatie

De behandeling voor hyperventilatie is simpel, je dient daarvoor te trainen. Met een juiste begeleiding kun je jezelf leren te genezen van hyperventilatie. Voor een relatief korte periode dien je 45 à 60 minuten per dag je ademhaling te trainen en na meestal 3 maanden is het systeem van ademhaling volledig verbeterd ingesteld als het ware.

Vooral met hyperventilatie (i.p.v. astma) is het begin het moeilijkste omdat het gehele systeem vooral niet bezig wil zijn met ademhaling. Er wordt vaak systematisch ontwijkend gedrag vertoond als de persoon in kwestie zich ook maar iets benauwd of onrustig voelt.

Vooral met kleine stapjes in het begin en de focus op de essentiële ontspanning de eerste paar weken.

Heel regelmatig is het middenrif continu (gedeeltelijk) verkrampt. Een verkrampt middenrif zorgt ervoor dat de longen niet geheel volledig gebruikt worden en zal vaak meer in en uitademingen tot gevolg geven. Het meest belangrijke aspect is dat er minder zuurstof wordt gekoppeld aan de rode bloedcellen waardoor nog minder zuurstof in het systeem komt dan het al deed.

Hyperventilatie wat te doen?

Stap een is je adem-conditie te testen zodat je zeker weet dat je hyperventileert. Klik hier voor de test kun je gratis je adem-conditie testen zodat je binnen 1 minuut weet of je hyperventileert of niet).

Bewezen ademhaling systeem kiezen dat je helpt jezelf te genezen. In mijn ervaring is het mooiste om een combi te doen tussen een online programma en persoonlijke begeleiding. Online begeleiding heeft als grote voordeel geen reiskosten en tijd en onbeperkt herhalen van de stof wat het meer en meer eigen zal gaan maken. De combi tussen online en persoonlijke begeleiding geeft net even die fine-tuning om je ademhaling op een nog meer persoonlijke wijze te gaan leren.

Groepscursussen is persoonlijk maar ik ben daar minder een voorstander van ook al begrijp ik dat de groep ook wel positieve input kan meegeven. Is financiën geen issue is volledige persoonlijke begeleiding een hele goede optie omdat aan ademhaling zitten ook allerlei mentale aspecten, triggers en ankers verbonden.

Starten met je gekozen cursus en vooral de focus dient in het begin te liggen op de ontspanning.

Een belangrijk facet wat vaak over hoofd wordt gezien is dat de maanden nadat je adem-conditie de juiste norm heeft bereikt, is het essentieel in de gaten te blijven houden wat je adem-conditie is omdat een terugval enorm vaak voorkomt. Wanneer je 9 maanden lang zorgt dat je adem-conditie (m.a.w. controlepauze) boven de 50 blijft, zult je daarna bijna nooit meer een terugval krijgen (mits je geen enorme emotioneel heftige periode in bent gegaan).

Door dagelijks te trainen zal de afgifte van zuurstof in de cellen verbeteren. Doordat de afgifte van zuurstof verbetert zullen bloedvaten en/of bronchiën zich meer gaan ontspannen. Ook zal er meer zuurstof in het brein afgegeven worden en zal de ademhaling standaard rustig zijn. De ademhaling zal onopgemerkt plaatsvinden wat ook mentaal een innerlijke rust zal geven. Een beroemde spreuk van de ontwikkelaar van het taoïsme Lao Tze schijnt ooit eens gezegd te hebben: ‘Een gezond en bewust levend mens ademt alsof ie niet ademt’. Ademen alsof je niet ademt impliceert dat de ademhaling zo rustig in en uitgaat dat het niet of nauwelijks waarneembaar is met het blote oog.

Andere methoden voor de behandeling van hyperventilatie zijn er zeker echter is in mijn ervaring de Buteyko methode de meest effectieve en efficiënte methode om voorgoed te genezen van je hyperventilatie. In mijn praktijk heb ik gemiddeld een slagingspercentage voor de genezing van hyperventilatie van ruim 90% gaande en van de grofweg 10% van de mensen waarbij het niet voldoende geholpen zou hebben is heel veel te wijten aan het doorzettingsvermogen van de patiënt zelf. De ademhaling veranderen vergt nogal wat inzet omdat alle essentiële stofwisselingsprocessen ermee verbonden zijn. Toch gaat het herstelproces redelijk snel mits je wel iedere dag rond de 45 minuten traint.

ander artikel:

  • http://probreathing.nl/hyperventilatie-vermoeidheid-energie-vitaliteit/
Categories
Uncategorized

Wat is hyperventilatie? (uitgebreid)

Wat is hyperventilatie?

Hyperventilatie komt heel vaak voor, ook bij mensen die zich niet bewust zijn dat ze hyperventileren. Hyperventilatie heeft ondertussen epidemische proporties aangenomen. Dr. Buteyko heeft in de helft van de vorige eeuw al onderzocht dat meer dan de helft van de Westerse mensen een vorm van hyperventilatie hebben, veel zonder dat ze het weten.

Ikzelf heb voordat ik ademhalingsspecialist en Buteyko therapeut werd ook hyperventilatie gehad en als cadeautje kreeg ik er daarbij angst en paniekaanvallen bij. Mijn naam is Dennis Huizenga en ik heb in de afgelopen decennia honderden mensen een op een geholpen en vele meer via groepscursussen en online begeleidingen om zichzelf te helpen genezen van hyperventilatie. Ook heb ik een boek geschreven hoe jet het beste uit jezelf kunt halen waarin ademhaling een enorm belangrijke factor is voor mentale en lichamelijke balans. Deze is hier te vinden

Na een aantal maanden keihard trainen was ik zelf van de hyperventilatie af en deze is sindsdien nooit meer teruggekomen, verbaast over de enorme impact zowel positief als negatief over ademhaling ben ik me meer en meer gaan verdiepen hierin en uit persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat er echt enorm veel mensen zijn die de symptomen ervaren van hyperventilatie zoals bijvoorbeeld benauwdheid, kortademigheid of paniek en angsten. In dit artikel zal ik zoveel mogelijk in begrijpelijke taal je een uitleg geven wat hyperventilatie is, wat de symptomen zijn en hoe je hyperventilatie kan behandelen.

Wat is hyperventilatie?

Simpel gezegd zegt het woord het al, hyper- ventilatie m.a.w. een over-ventileren van de longen. Diegene die hyperventileert ademt simpelweg te veel. In de medische wereld wordt niet gesproken over een goede of slechte ademhaling, maar over ademhaling binnen de norm. Te veel of te weinig, te laag of te hoog, betekent een afwijking van de norm en dus ziekte.

Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen te veel keer in en uit ademen of te veel lucht in en uitademen. Het lijkt hetzelfde maar dat is het absoluut niet. Bij te veel keer in en uit ademen wordt er gekeken naar de aantallen van een in en/of uitademing terwijl de kern niet gaat over de hoeveelheid van in en uitademingen. De kern of oorzaak van de symptomen is een gebrek aan zuurstof in de cellen. Dit gebrek aan zuurstof in de cellen komt doordat er te veel lucht in en uit geademd werd en hierdoor paradoxaal minder zuurstof in de cellen kan worden afgegeven. Om dit goed uit te kunnen leggen zal ik nu iets meer de diepte ingaan van de fysiologie m.a.w. werking van het lichaam.

Als we lucht inademen komt die lucht in onze longen. Onze longblaasjes koppelen de zuurstof uit die lucht aan onze rode bloedlichaampjes (hemoglobine). Dit zuurstofrijke bloed gaat dan vervolgens door het lichaam naar onze cellen en om het simpel te houden zal de cel die zuurstof ‘nodig’ heeft, zuurstof krijgen via de rode bloedlichaampjes. De zuurstof wordt als het ware ‘afgegeven’ aan de cel en in ruil daarvoor krijgt het koolstofdioxide (CO2) retour. Koolstofdioxide is een gas ook wel genaamd koolzuurgas (wat eigenlijk niet klopt want koolzuurgas wordt het pas nadat koolstofdioxide in water is beland en aangezien we als volwassen mens voor rond de 75% bestaan uit water is al snel koolzuurgas een feit maar dat even terzijde J) wat ontstaat door de verbranding in het lichaam. Na deze z.g. ontbranding komt er dus koolstofdioxide (CO2) vrij en die CO2 wordt terecht gezien als z.g. afvalproduct van het verbrandingsproces, maar helaas verkeerd geïnterpreteerd, ok dat we het ‘kwijtraken’. CO2 is een essentiële stof die we als levend organisme nodig hebben en hierin gaat het vaak verkeerd!

Nu komt dus een belangrijk aspect! Om de zuurstof af te kunnen geven is er een bepaalde druk van CO2 nodig wil de cel het zuurstof goed kunnen afgeven. M.a.w. er dienen twee CO2 moleculen te zijn om een molecuul zuurstof af te kunnen geven en als er bijvoorbeeld maar een molecuul CO2 aanwezig is dan zal het lichaam wel wat zuurstof afgeven (om te overleven) maar er zal ook veel zuurstof als het ware gewoon weer door gaan met de rode bloedlichaampjes zonder afgegeven te worden.

Als we te veel ademen (en dus hyperventileren) dan ademen we te veel CO2 uit. Hiermee zal de druk in het lichaam van CO2 afnemen en zal er dus te veel zuurstof door het lichaam gaan zonder afgegeven te worden. Een voorbeeld hierin is bijvoorbeeld dat de persoon die hyperventileert zich duizelig gaat voelen omdat er te weinig zuurstof wordt afgegeven aan het brein. Een stap erna zou kunnen zijn dat het hart sneller begint te kloppen want de hersenen meten te weinig zuurstof en geven het hart het signaal om sneller te kloppen. Veel mensen die hyperventileren kunnen zich dan ook onrustig voelen of zelfs regelmatig angstig. Dit is een heel logisch gevolg van een lichaam dat als het ware in een ‘beschermmodus belandt’.

Stel dat iemand die (onbewust of niet) hyperventileert zijn werk zittend aan het doen is maar opeens wel opmerkt dat zijn hart sneller gaat kloppen zal daardoor ook zich onrustig kunnen gaan voelen want opeens merk hij/zij op dat hij/zij hartkloppingen krijgt. Een logisch gevolg zou kunnen zijn dat die persoon daar onrustig van wordt en per ongeluk daardoor meer gaat ademen dan hij/zij eerst deed. Een neergaande spiraal is dan gaande want bij nog meer ademen zal er nog minder zuurstof afgegeven worden in de cellen. Angstaanvallen of paniekaanvallen komen regelmatig voor op deze manier.

(Het verhaal wat gaat over minder zuurstof afgeven in de cellen door hyperventilatie is wetenschappelijk in 1904 al duidelijk bewezen door de Deense fysioloog Christian Bohr. Dit effect wordt daarom ook heden ten dage nog het Bohr effect genoemd. Bron: Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Bohr-effect)

Dus om een lang en complex verhaal kort te houden, CO2 is een essentiële levensstof voor ons als mens en we hebben in het algemeen daar meer van nodig dan we behouden. Indien er te weinig CO2 in het lichaam bevindt zal het lichaam ons als het ware proberen te redden en zal allerlei beschermende maatregelen gaat treffen om de innerlijke balans te herstellen. Deze beschermende maatregelen worden nogal eens beschouwd als een ziekte terwijl het een poging is van ons lichaam om ons te redden.

Meer uitgebreide blog over wat is hyperventilatie: http://probreathing.nl/blog/wat-is-hyperventilatie

Gevolgen van hyperventilatie

Er zijn vele gevolgen te wijten aan hyperventilatie maar de grote lijnen zijn:

-Vermindering van CO2 in longblaasjes en bloed
-Versterking van de verbinding tussen hemoglobine en zuurstof
-Spanning van het zenuwstelsel
-Verkramping van de gladde spieren
-Vernauwing van de bloedvaten
-Vernauwing van de bronchiën
-Verstoring van de stofwisseling

Symptomen of klachten bij hyperventilatie

Volgens Dr. Buteyko (een Russische arts gespecialiseerd in ademhaling en de gevolgen hiervan) zijn er wel 150 vooral Westerse ziekten gekoppeld aan een ademhaling die buiten de norm ligt. (M.a.w. een ademhaling die niet in balans is met het lichaam). Een van de meest veelvoorkomende symptomen of klachten zijn:

– alle vormen van allergie
– bronchiale astma
– chronische bronchitis
– obstructieve bronchitis
– longemfyseem (in lichte en middelzware vorm)
– alle vormen van neusverstopping
– bijholteontsteking
– opgezwollen neusamandelen
– neuspoliepen
– vatbaarheid voor verkoudheden
– eczeem
– acne
– spataderen
– aambeien
– hypertensie (te hoge bloeddruk)
– hypotensie (te lage bloeddruk)
– angina pectoris
– te hoog cholesterolgehalte
– arteriosclerose (verharding van de bloedvaten)
– artrose
– fibromyalgie
– chronische vermoeidheid
– suiker diabetes II (insulineonafhankelijke vorm)
– spijsverteringsproblemen
– spastische darm
– constipatie
– koud gevoel in vingers en tenen
– migraine
– duizeligheid
– onverklaarbare angsten
– slecht concentratievermogen
– slapeloosheid
– snurken
– slaapapneu
– spanning en onrust

Het lichaam reageert op de parameters die uit balans zijn: het lichaam wordt ziek om de interne balans te herstellen. Al deze aandoeningen zullen verdwijnen wanneer de ademhaling wordt genormaliseerd.

Ademconditie test of controlepauze test

Er zijn verschillende manieren om te testen of je hyperventileert of niet. Mijn ervaring zegt mij dat de beste (en tevens ook erg gemakkelijke manier) om te testen of je hyperventileert of niet de controlepauze test is wat ontwikkeld is door Dr. Buteyko.

Dr. Buteyko heeft een gemakkelijke methode ontwikkeld waarbij je redelijk precies kunt vaststellen wat jouw huidige staat van gezondheid is. Deze methode heet de controlepauze test. Het laat zien hoe hoog het CO2-gehalte in je longblaasjes is en dus of je ademhaling normaal is of van de norm afwijkt en in welke mate. Met de controlepauze bepaal je hoeveel seconden je zonder lucht kunt blijven voordat je een gevoel van tekort aan lucht krijgt. Het is van belang dat je dit absoluut niet forceert. Het gevoel van gebrek aan lucht ontstaat omdat je kooldioxidegehalte stijgt. Dit zal uiteindelijk resulteren in een verbetering van je zuurstofopname en je gezondheid.

Deze test kun je gemakkelijk online doen via het bekijken van de volgende video: http://probreathing.nl/ademconditie-test

In deze video krijg je een uitleg wat je moet doen om je ademconditie als het ware te testen. Binnen 1 minuut weet je dan ook of je überhaupt hyperventileert of niet.

Er is ook een Hyperventilatie provocatie test, hierbij word je als het ware geprovoceerd om te hyperventileren. Deze methode is niet mijn favoriet en wordt wel bij ziekenhuizen toegepast maar ook al is deze methode efficiënt alsnog is de behandeling van hyperventilatie daarna een belangrijk punt. Helaas zijn in het verleden te veel mensen bij mijn praktijk terecht gekomen omdat ze door een arts of ziekenhuis toch niet van hun hyperventilatie konden worden genezen. Lees hier de blog over hyperventilatie test: http://probreathing.nl/ademconditie-test

Hyperventilatie aanval

Een hyperventilatie aanval kan zeer beangstigend zijn. Wat er gebeurt bij een hyperventilatie aanval is dat de persoon als het ware blijft hangen in een overdreven manier van ademhalen alsof diegene enorm aan het hardlopen is geweest en buiten adem is maar op dat moment min of meer in een rustige handeling is. Stilstaan of zitten of liggen tijdens een hyperventilatie aanval komt geregeld voor en ook kan het zo zijn dat men zelfs kramp kan krijgen of steken in de borststreek en zelfs uitzaaiingen naar de linkerarm kan krijgen waardoor het meer dan eens zo is geweest dat mensen door de ambulance werden afgevoerd met het idee dat er een hartaanval gaande was. Ikzelf heb vele hyperventilatie aanvallen gehad in combinatie met angstaanvallen of paniekaanvallen. Als je een serieuze hyperventilatie aanval hebt gehad is het vaak zo beangstigend dat de angst om dit weer te krijgen ook aanwezig komt en dan kun je angst om de angst te krijgen krijgen als je me nu nog begrijpt J.

Een hyperventilatie aanval stoppen gaat vaak goed als je rustig gaat zitten en in je handen gaat ademen of een aantal keer rustig ademt in een plastic zakje. Door te ademen in een plastic zakje zal de hoeveelheid CO2 toenemen in dat zakje en dus bij een inademing zul je ook een hoger percentage CO2 binnen krijgen wat je gaat helpen om meer O2 (zuurstof) af te kunnen geven en je weer uit de hyperventilatie aanval te krijgen.

Behandeling hyperventilatie

Om nu hyperventilatie te bestrijden of te behandelen is training essentieel. Een aantal keer per week yoga doen of simpele oefeningen van een arts of fysiotherapeut zullen helaas niet voldoende zijn is mijn ervaring. Ook al zijn de oefeningen redelijk tot goed dan alsnog moeten deze minimaal 40 minuten per dag effectief gedaan worden wil het centraal ademhalingssysteem zich ten goede aan gaan passen.

Hyperventilatie is te behandelen door een goede begeleiding en daarvoor dien je wel doorzettingsvermogen te hebben. Je dient zelf de bereidwilligheid en doorzettingsvermogen te hebben om voorgoed hiervan af te willen komen. Indien je bereid bent om tussen de 45 en 60 minuten per dag te trainen voor 3 a 4 maanden zult je met een goede begeleiding z.g. zeker je hyperventilatie kunnen stoppen, voorgoed.

Voor de behandeling van hyperventilatie is training essentieel omdat het centraal ademhalingssysteem getraind moet worden. Dit systeem wat in het brein bevindt is ingericht op een bepaalde gasuitwisseling en bij een juiste training zal dit systeem als het ware gestretcht worden naar een verbeterde norm. Hiermee zult je langzaam maar zeker meer CO2 in je lichaam krijgen en hiermee zal je lichaam beter en beter gaan functioneren omdat een verhoging van CO2 zal leiden tot een verhoging van afgifte van zuurstof aan de cellen. (zie ‘Wat is hyperventilatie’ eerder in dit artikel). Of lees de blog ‘hyperventilatie behandeling’ hier: http://probreathing.nl/blog/hyperventilatie-behandeling

Oefeningen tegen hyperventilatie

Er zijn verschillende oefeningen om hyperventilatie te behandelen echter moet bovenaan staan dat te snel teveel de ademhaling willen beïnvloeden een tegengesteld effect zal geven. Teveel bezig houden met de ademhaling zal onrust met zich mee kunnen brengen of nog erger een hyperventilatie aanval. Ontspanning in het lichaam en langzaam maar zeker opnieuw contact maken met het lichaam is essentieel om goed te kunnen trainen. Ademhaling is een onbewust proces en juist het gevoel zal de graadmeter dienen te zijn en niet het hoofd door bijvoorbeeld te gaan tellen. Tellen van de ademhaling zal in de langere termijn averechts gaan werken. Ook zal te veel, te snel willen trainen averechts gaan werken en dus je helingsproces alleen maar in de weg gaan zitten alsook de mogelijkheid dat je meer en meer onrustig of angstig gaat voelen en daarmee je wereldje alleen nog maar kleiner kunnen maken. Ikzelf heb de ervaring gehad dat ik meer en meer angst kreeg voor de meest simpele dingen… als het ware kon ik op een gegeven moment bijna bang worden van mijn eigen schaduw.

Er zijn verschillende invalshoeken als het gaat om oefeningen tegen hyperventilatie. Veel merk ik op dat men de klok heeft horen luiden maar niet zo goed weet waar de klepel hangt m.a.w. er worden tips gegeven tegen hyperventilatie maar op de langere termijn zijn deze tips tevens een reden waarom iemand blijft hangen in die hyperventilatie. Een tip wat ik vaker heb gehoord is geen oefeningen te doen als het gaat om hyperventilatie. Ik heb daarover een video gemaakt, die kun je hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=_FWj8DmmHoA

In mijn optiek zijn er in het begin tal van oefeningen mogelijk om een begin te maken met je hyperventilatie te genezen. Let op! Dit zijn dan vrij simpele oefeningen die een begin maken maar net zoals een huis bouwen kun je niet leven ‘in’ een fundering. Dus m.a.w. de eerste paar hyperventilatie oefeningen zullen je meer ontspanning gaan geven of op z’n minst een meer ontspanning om bezig te zijn met je ademhaling zonder dat je in een hyperventilatie aanval schiet. Dit is erg belangrijk om te begrijpen dat hyperventilatie oefeningen een begin zijn, de fundering kunnen zijn, om later dat huis op te bouwen maar dus absoluut niet het einddoel zijn of eindoefening zijn om je hyperventilatie voorgoed te genezen. Was het maar zo simpel.

Een oefening tegen hyperventilatie zou kunnen zijn wat ik noem de flow ademhaling. Bij deze ademhaling adem je als het ware met een golf. Je ademt rustig alleen door de neus in en uit. Bij een inademing adem je rustig en ontspannen zonder dat je jezelf hoort ademhalen (mits je niet verkouden bent). Je ademhaling dient vanuit stilte te gaan zowel niet hoorbaar als niet zichtbaar daar dien je heen te gaan alleen voordat je zover bent moet je dus trainen. En dus vooral voelen wat ontspannen genoeg is voor jou nu. Wat ik ook wel eens zeg is adem alsof je te lui bent om te ademen. Dus bij de flow adem je rustig door je neus in, niet meer of minder dan normaal en belangrijk is om iets te voelen in je buik. Bij een inademing gaat je buik een beetje naar voren. Gaat je buik bij een inademing naar binnen dan dien je eerst daarop te trainen dat je buik bij een inademing naar buiten of voren gaat. Je kunt je handen op je borst en buik leggen om zo erop te letten dat je rustig je buik voelt gaan en zo min mogelijk je borst. Dan adem je rustig weer uit, niet stretchen, niet korter maken gewoon zoals het komt. Net zoals een golf dus doet. Dan adem je uit en als dat lukt wacht je heel even (dus met lege longen) soms lukt dat maar een seconde en soms wel 5 seconden of meer maar nu komt het, je laat je lichaam bepalen of je weer in ademt of niet. Dus je ademt rustig in en rustig ontspannen uit en je ademt even niet en na een paar seconden misschien voel je dat je weer moet inademen en adem je rustig weer in en uit en begint t opnieuw. Alles door de neus, alles met een ontspannen buik en alles niet hoorbaar en ontspannen… lekker rustig alsof je te lui bent om te ademen.

Tips tegen hyperventilatie

Er zijn veel tips om hyperventilatie te genezen of te voorkomen, mijn ervaring heeft me geleerd dat veel tips gebaseerd zijn op symptoombestrijding. Weet dat suiker, zuivelproducten, e-nummers, alcohol, cafeïne, theïne en veel medicijnen je hyperventilatie vaak verergeren. Nu is het goed dat er medicijnen zijn maar in mijn optiek worden ze soms ook wel te snel gegeven of genomen. Naast de medicijnen (wat dus niet altijd haalbaar is minder te nemen op dit moment) is het raadzaam te letten op je inname van bovenstaande producten en een enorm belangrijke factor is stress. Een goede tip tegen hyperventilatie is dus bewust te worden van de hoeveelheid stress wat je ervaart. Massages, floaten, indien mogelijk sporten en desnoods alleen wandelen in de natuur zijn goede remedies tegen stress. Zorg goed voor een gezonde darmflora en waak voor inname van drugs, wat bijna allemaal je ademhaling zal verergeren zeker producten als amfetaminen, (cocaïne, speed, xtc) zullen je verder van huis brengen. Maar ook een tekort aan magnesium kan je ademhaling doen vermeerderen. Magnesium olie uit de Zechstein mijn is in mijn ervaring de beste optie i.p.v. pillen die veel via de natuurlijke weg weer uitgescheiden worden.

Oorzaken hyperventilatie

Er zijn vele oorzaken van hyperventilatie hieronder een lijstje:

– Het idee dat diep ademhalen gezond is.
– Gymnastiek met diepe ademhaling.
– Te veel eten (vooral proteïnen). De longventilatie wordt aanzienlijk versterkt door bovenmatig gebruik van melk, eieren, vis, vlees, koffie, sterke thee, chocolade, cafeïne houdende dranken, geraffineerde producten (suiker, witte meel) en conserven.
– Chemische factoren. De meeste medicijnen (antibiotica, adrenaline, efedrine enz.). Sommige kleurstoffen en smaakversterkers die aan levensmiddelen worden toegevoegd. De aanwezigheid van restanten van pesticiden en herbiciden in ons voedsel. De synthetische lakken, verven en lijmen, sommige moderne bouwstoffen, moderne meubelen, synthetische matrassen en schoonmaakmiddelen scheiden gassen uit, die de ademhaling dieper maken.
– Een tekort aan lichamelijke inspanning.
– Hygiënische factoren. Synthetische kleding. Een muffe lucht, waar te weinig negatieve ionen van zuurstof aanwezig zijn. Over verwarming/verhitting. Een horizontale houding en te lang slapen (vooral het liggen en het slapen op de rug).
– Te veel praten.
– Emotionele overspanning (stress).
– Uit moeders met diepe ademhaling worden kinderen geboren met een stofwisseling die tot longhyperventilatie leidt.

Stoppen van hyperventilatie of wat te doen?

Om je hyperventilatie te genezen is dus training voor nodig en doorzettingsvermogen. Uit zichzelf gaat hyperventilatie bijna nooit over. Er zijn meerdere mogelijkheden om je hyperventilatie te stoppen.

-Groepscursus
-Een op een begeleiding
-Online cursus

Ja, sinds kort is er de mogelijkheid om je hyperventilatie te genezen d.m.v. een online cursus in combinatie met een persoonlijke begeleiding via het internet (bv. Skype of Facetime) of een ontmoeting in persoon op locatie. Het grote voordeel van een online cursus in combi met persoonlijke begeleiding is dat je niet ver hoeft te reizen, niet in een groep hoeft te zitten en oneindig de oefeningen en lessen kunt herhalen en dan samen met de begeleider (ikzelf nog steeds) jou persoonlijke valkuilen of uitdagingen apart kunt bespreken. Prijstechnisch gezien is het ook een van de meest voordelige opties.

Indien je meer vragen hebt over dit onderwerp kijk gerust op de website of stuur een email.

Voor nu wens ik je het allerbeste toe en hoop dat je een fijne dag hebt. Onthoudt: Hyperventilatie is voorgoed te genezen!

Groetjes

Dennis Huizenga
Probreathing.nl