Ademhaling, een vergeten factor naar optimale gezondheid

blog

Ademhaling, het leven begint en eindigt ermee
Ademhalen is iets waarvan we al snel denken dat het als vanzelf goed gaat, want, we leven toch nog!

Als baby hebben we niet bewust nagedacht over hoe we moeten ademen. Het gaat gewoon vanzelf. Het moet soms even op gang worden gebracht met behulp van een prik in je hiel(?), klap op je kont of een koude straal water maar daar bleef het bij.

Wij ademden echter ook voordat wij geboren werden. Ons lichaam bestaat uit cellen. Dit is de cel die ademt zolang wij leven en systemen van hart en bloedvaten, longen en bronchiën bedienen de behoeftes van onze cellen. Je zou kunnen zeggen dat het zg. einddoel van het gehele ademhalingssysteem is de voor het leven van de cel benodigde hoeveelheid zuurstof en kooldioxide te verzorgen.

Ademhaling in de norm
Veel generaties van onze voorouders leefden in de omstandigheden waar voedsel vaak schaars was, in de stresssituaties moesten zij rennen of vechten. Ons lichaam is voor zulke omstandigheden gemaakt. De moderne mens, vooral in de welvaartsmaatschappij leeft onnatuurlijk, wij hebben te veel geestelijke spanning, te veel emotionele prikkels, wij bewegen te weinig, wij eten te veel en wij eten vaak producten die giftige stoffen bevatten. Dit alles verstoort onze stofwisseling, onze mentale staat en onze ademhaling. Zonder dit te beseffen ademen veel moderne mensen 3 à 4 meer lucht per minuut, dan de norm is. M.a.w. met wat goed voor je is. 

‘Onderzoek heeft aangetoond dat meer dan 85% van onze westerse maatschappij een meer of mindere mate van hyperventilatie heeft!’

Hyperventilatie
In de medische wereld wordt niet gesproken over een goede of slechte ademhaling. Hyperventilatie houdt simpelweg in dat je je longen over-ventileert m.a.w. een hyperventilatie doet.

De fysiologie (medische manier van zeggen) hanteert het begrip “de norm”. Te veel of te weinig, te laag of te hoog betekent de afwijking van de norm en dit is dus ziekte. Wij praten over de normale lichaamstemperatuur en normale bloeddruk. Zo moeten wij ook over de ademhaling spreken. Als je meer dan de norm ademt, is dit een afwijking van de norm en dit is ziekte. In de levende cel wordt het zuurbase evenwicht (pH), de hoeveelheid kooldioxide pCO2) en zuurstof (pO2) nauwkeurig vastgehouden, anders zouden wij niet kunnen leven. Het gehele lichaam als systeem past zich aan om in deze behoeftes van de cel te voorzien. Als de mens te veel ademt (dus chronisch hyperventileert), heeft hij een chronisch te laag percentage koolzuurgas (CO2) in zijn longen en in zijn bloed. Als het COgehalte in ons bloed te laag is, wordt de zuurstof slecht opgenomen en komt het slecht bij onze cellen terecht. Dit heet in de fysiologie het effect van Bohr. Dit effect is ontdekt door Deense professor Christian Bohr aan het einde van de 19-de eeuw. Hoe meer de mens ademt, hoe meer hij wil ademhalen: door hyperventilatie daalt het kooldioxide gehalte in longen en in het bloed, de zuurstof wordt dan slecht opgenomen en door een tekort aan zuurstof wil de mens weer meer ademen. De mens komt dus in een vicieuze cirkel van hyperventilatie terecht. Kooldioxide is hoofdregelaar van al onze stofwisselingsprocessen en om gezond te zijn moeten wij deze stof in ons lichaam in de norm hebben.

Dr. Buteyko en zijn methode
Nadat ik jaren heb gezocht, onderzocht en zelf heb ervaren, kom ik tot het inzicht dat er op het gebied van ademhalingstechnieken veel tegenstrijdige methodes zijn. De meeste daarvan grijpen in de ademhaling in zonder enig idee over de reële toestand van de ademhaling van de mens te hebben. In mijn ogen is de meest efficiënte en effectieve methode om je ademhaling in de norm te krijgen de Buteyko Methode.

De Buteyko Methode is gemakkelijk te leren, goed te begrijpen en wetenschappelijk onderbouwd.  Zo’n 85% van de mensen met astma, allergie of hyperventilatie hebben baat bij de methode en kunnen snel de hoeveelheid medicijnen afbouwen.

Ik kwam voor het eerst in contact met de Buteyko Methode vanuit het perspectief van prestatieverbetering in de sport. Ik heb zelf altijd de drive gehad om meer te presteren en ik kreeg tegelijkertijd steeds meer verzoeken uit de hoek van topsporters om ze te coachen.

Toeval bestaat niet! Ik ontmoette Masha Anthonissen-Kotousova een Russische Buteyko therapeute, die jarenlang bij Buteyko had gestudeerd. Van haar heb ik niet alleen de Buteyko methode geleerd maar door haar ben ik ook opgeleid tot therapeut. Toen ik begreep dat Buteyko leerde dat je zo oppervlakkig mogelijk moest ademhalen, dacht ik dat als dit werkt, ik er helemaal niks meer van snap. Ik had, volgens mij, altijd het tegenovergestelde te horen gekregen.

In het begin was ik best sceptisch, maar al snel kreeg ik zodanig inzicht in de enorme wetenschappelijke bewijzen en positieve ervaringen wereldwijd, dat ik helemaal om ging.

Het bleek dat ik zelf ook vooral ’s nachts jarenlang hyperventileerde zonder dat ik dat bewust wist. Ik had vroeger wel allerlei klachten gehad zoals lage bloeddruk, angstaanvallen en een verstopte neus ’s morgens. Nooit gedacht dat het hiermee te maken had. Inmiddels heb ik al geruime tijd nergens meer last van!

De Buteyko Methode werd ontwikkeld door de Russische arts, Konstantin Buteyko. Hij werd geboren op 27 Januari 1923 in een klein boerendorp, 150 kilometer van Kiev.

Na de Tweede Wereldoorlog begon hij een studie aan het Eerste Medische Instituut van Moskou. Tijdens zijn derde studiejaar kreeg Buteyko de opdracht om de ademhaling van zieke mensen te bestuderen. Honderden uren zat hij naast het bed van patiënten om hun ademhalingen de gaten te houden. Hij ontdekte dat patiënten die op sterven lagen, steeds dieper gingen ademhalen, totdat ze daadwerkelijk overleden. Op het laatst was Buteyko zelfs in staat om aan de ademhaling van patiënten af te lezen hoeveel dagen hij/zij nog te leven had.

In 1952 begon de Rus te experimenteren met gezonde mensen. Hij vroeg proefpersonen om gedurende een bepaalde tijd heel diep adem te halen. Hij merkte dat deze mensen duizelig werden en andere symptomen begonnen te ontwikkelen zoals hoesten, piepend ademhalen of zelfs flauwvallen.

Hierna begon de arts te experimenteren met zichzelf. Hij trainde zichzelf om oppervlakkiger adem te halen. Buteyko had zelf een enorm hoge bloeddruk en merkte dat door minder diep adem te halen, zijn bloeddruk daalde, hij minder hoofdpijn kreeg en zijn hartslag rustiger werd. Toen hij weer dieper begon te ademen, kwamen de symptomen terug. Na dit experiment ontwikkelde hij een trainingsprogramma voor patiënten met ademhalingsproblemen.

Tien jaar lang experimenteerde Buteyko in laboratoria met zieke en gezonde mensen. Daarnaast trainde hij tweehonderd medisch specialisten van wie de meesten zelf aan een aandoening hadden geleden, die ze met de Buteyko-methode hadden kunnen genezen .

Op 1 januari 1967 kon het team aantonen dat ze duizenden mensen die aan astma of hyperventilatie leden, succesvol behandeld hadden. Een jaar later bracht de minister van volksgezondheid, Petrovsky, een bezoek aan Buteyko’s kliniek. Hij beloofde de arts een laboratorium met vijftig bedden om zijn onderzoek voort te zetten. Als hij in staat zou zijn om tachtig procent of meer van zijn patiënten te genezen, zou zijn methode aanvaard worden als behandelmethode. De minister stelde echter de voorwaarde dat de patiënten die Buteyko toegewezen kreeg, de zwaarste en moeilijkste gevallen moesten zijn. Het waren de mensen die met medicijnen niet meer te genezen waren.

Buteyko kreeg 46 patiënten onder zijn hoede. Na de behandeling werden ze onderzocht op het effect van de methode en 95 procent van hen werd genezen verklaard. Dat resultaat zorgde ervoor dat de Buteyko methode officieel erkend werd in Rusland.

In 2003 heeft Buteyko zelf, op tachtig jarige leeftijd, nog Prins Charles genezen van zijn eczeem door het toepassen van zijn methode.

De theorie van Buteyko
Een diepe ademhaling (longhyperventilatie) is schadelijk, want daardoor wordt koolzuurgas (CO2) bovenmatig afgescheiden en ontstaat er een tekort aan koolzuur in het lichaam.

Een diepe ademhaling verstoort het zuur-base evenwicht (ph) in het lichaam. Om dit te compenseren, wordt de activiteit van enzymen en vitaminen in het lichaam veranderd. Bovendien verandert ook de elektrolytische samenstelling van het bloed. Als gevolg daarvan ontstaat er een verstoring van de stofwisseling. Dat laatste veroorzaakt onder andere allerlei allergieën, neiging tot verkoudheid en daling van de weerstand.

Een tekort aan koolzuur versterkt de binding tussen hemoglobine en zuurstof, waardoor zuurstof slecht kan worden afgescheiden en dus moeilijker bij onze cellen kan komen. Dus hoe dieper de ademhaling is, hoe minder zuurstof er in de cellen van de hersenen, ons hart en onze nieren komt.

Om zich te tegen bovenmatige uitscheiding van koolzuur te beschermen, vernauwt het lichaam de uitstromingskanalen van koolzuurgas. De bloedvaten vernauwen, de neus raakt verstopt en de bronchiën kunnen vernauwen.

Het tekort aan zuurstof in de hersenen, veroorzaakt door de diepe ademhaling, wordt nog eens versterkt door het vernauwen van de bronchiën en bloedvaten.

Ergo, hoe meer de mens ademhaalt, hoe meer hij een gebrek aan lucht voelt en hoe meer hij gaat ademhalen. Er ontstaat een vicieuze cirkel met als gevolg dat ziektes, die met een diepe ademhaling gepaard gaan, een chronisch karakter krijgen.

Door de ademhaling in de norm te krijgen, worden de negatieve gevolgen van een verkeerde ademhaling voorkomen en genezen de ziektes.

 Over het algemeen wordt aangenomen dat door diep ademen de aanvoer van zuurstof in het lichaam verbetert, maar de Russische dokter Buteyko ontdekte dat in feite precies het omgekeerde het geval is. Door te veel longventilatie wordt er veel koolzuurgas het lichaam uitgeblazen. Daardoor ontstaat er een tekort aan koolzuur, waardoor het lichaam niet meer in goed in staat is om zuurstof af te geven aan de cellen. De patiënt krijgt het gevoel van luchttekort en gaat steeds dieper ademhalen met als gevolg bijvoorbeeld astma, een hyper of angstaanval. Op deze manier ontstaat een vicieuze cirkel en krijgt bijvoorbeeld astma een chronisch karakter.

 “Het doel van het gehele ademhalingssysteem is een normaal niveau van zuurstof en kooldioxide in de cellen en weefsels te onderhouden.”

Het doel van het gehele ademhalingssysteem is een normaal niveau van zuurstof en kooldioxide in de cellen en weefsels te onderhouden.

Van belang is ook dat bij een ademhaling in de norm, het lymfesysteem optimaal gaat werken. Het lymfesysteem is van groot belang voor het afweersysteem van het lichaam, voorkoming van een auto-immuunrespons, transport van bloedcellen, het reinigen van het bloed en het vervullen van een immuunafweerfunctie.

Zonder een goed functionerend lymfesysteem zouden we snel sterven omdat onze cellen dan onvoldoende afval kwijt kunnen.

Wat gebeurt er door CO2
Teveel ademen heeft tot gevolg dat we teveel koolstofdioxide uitademen omdat we bij iedere uitademing koolstofdioxide kwijtraken. Volgens veel gangbare westerse medische inzichten wordt aangenomen dat CO2 (koolstofdioxide) een eindproduct is dat we liever kwijt dan rijk zijn. Dat verklaart veel van de onduidelijke informatie over ademhalen.

CO2  is een zeer belangrijke stof voor alle levende wezens. Het is zelfs zo dat het vaste peil CO2 nauwkeuriger door het lichaam wordt behouden dan het peil van O2 (zuurstof). Als het  CO2-gehalte in ons lichaam onder 3% zakt, zouden we onmiddellijk sterven.  Als wij 6,5% CO2 in onze longblaasje hebben, wat de norm is, gaat ons lichaam optimaal functioneren en de zogenaamde chronische en ongeneeslijke welvaartziekten die tegenwoordig tot 90% van het ziekteverzuim vormen, zullen verdwijnen. 

Zolang wij leven, onderhoudt ons lichaam nauwkeurig de parameters van het milieu  binnen de cellen en in hun omgeving, ondanks de veranderingen in het omgevende lichaam milieu. Dit heet homeostase. De belangrijkste parameter die het meest nauwkeurig onderhouden wordt, de zuurbase verhouding is. Als ons lichaam te zuur of te basisch wordt, ontstaat een verlamming van de stofwisseling en dood van alle cellen. Het bloed bijvoorbeeld dient  een pH (aanduiding van concentratie van de waterstof  ionen – H) te hebben van 7,36. Als pH onder 7 zakt of tot 8 stijgt, gaan we dood.

Het lichaam wil overleven en zal dus alles doen om het percentage ph constant op 7,36 te houden. Het lichaam gaat hierbij zo ver dat het zelfs kan overgaan gaan tot kannibalisme (zichzelf opeten)! Osteoporose is bijvoorbeeld een aandoening van de botten waarbij ze broos worden. Vaak is het lichaam langere tijd verzuurd geweest, zijn er geen reserves meer en moet het calcium aan de botten te onttrekken opdat het bloed  een ph van 7,36 kan vasthouden.

Aanmaak van cholesterol en hoge bloeddruk zijn beschermende reacties van het lichaam om deze zuur/base verhouding optimaal te houden.

Zonder te diep op deze materie in te gaan, is het belangrijk te beseffen dat we ons lichaam moeten geven wat het nodig heeft. We gaan later verder in op voeding. We concentreren ons op de ademhaling, die overigens aanzienlijk belangrijker is voor het leven dan de juiste voeding.

Wat wordt er vaak genoemd als het belangrijkste voor ons als mens om te kunnen overleven? Juist: zuurstof.

Hoewel O2 (zuurstof) op de derde plaats staat van belangrijkste parameters van het leven (na zuurbase evenwicht en CO2 percentage) is het inderdaad zo dat we zuurstof dienen te krijgen bij onze cellen om te leven. Want de zuurstof is bron van onze levensenergie.

Hemoglobine als transporteur van zuurstof
Om nu O2 bij onze cellen te krijgen dient dit via het bloed getransporteerd te worden naar de cellen. Onze O2 transporteur van de longen naar de cellen is de hemoglobine in het bloed. De hemoglobine pakt zuurstof op, vervoert het naar de cellen en levert het daar af.

Om de O2 goed los te kunnen laten is er een bepaald percentage CO2 nodig. Als we een te laag CO2 percentage in ons lichaam hebben, kan de hemoglobine niet zo gemakkelijk O2 loslaten in de cellen. Als het kooldioxide gehalte in het bloed daalt, worden ook onze slagaderlijke bloedvaten vernauwd. Dit verslechtert ook de doorbloeding en de zuurstofopname. Dit is een erg belangrijk inzicht want dat houdt dus in dat als we teveel ademen (lees teveel lucht per minuut in en uit ademen) ons CO2 percentage zakt en er dus minder O2 in de cellen wordt opgenomen dan gewenst. Er ontstaat een chronisch tekort aan zuurstof in de weefsels en daardoor dus een tekort aan energie, opeenhoping van afvalstoffen, verslechtering van de weerstand, hoge prikkelbaarheid van het zenuwstelsel en lage stressbestendigheid.

Gevolg hiervan is dat we nog meer gaan ademhalen en we krijgen op den duur een extreme vorm van hyperventilatie, astma, COPD, slaapapneu of andere aandoeningen, zoals verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol, hoofdpijn, spierpijn of chronische vermoeidheid. Ook kan ons lichaam allerlei beschermende reacties geven die de gevolgen van deze verkeerde manier van ademen proberen te repareren. Een verkeerde manier van ademhalen zal meestal niet zonder gevolgen blijven indien je dit jaren achter elkaar doet. Verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol, vernauwing van de bronchiën, hoofdpijn en weinig energie zijn klachten die in onze huidige maatschappij steeds vaker voorkomen. Deze klachten zijn vaak een direct of indirect gevolg van een verkeerde ademhaling.

“Ademhaling is de meest onderschatte “tool” voor een betere gezondheid, meer energie en verbeterde mentale staat.”

Hoewel dit nog weinig bekend is, is het normaliseren van de ademhaling het enige middel om welvaart ziekten te genezen.

Je moet niet denken dat alleen maar bepaalde ademhalingstechnieken onze ademhaling laten normaliseren. Alle methoden (zoals op een juiste manier sporten, vasten en gezond eten, geestelijke rust, meditatie en andere) die de ademhaling tot de norm verminderen, zullen de welvaartsziekten genezen.

Beschermende reacties van het lichaam
Wanneer de diepe ademhaling chronisch wordt, begint ons lichaam allerlei beschermende reacties te creëren. Deze beschermende reacties zijn een poging om de innerlijke balans te handhaven. Deze balans wordt verstoord door een chronisch te diepe ademhaling. Het lichaam gaat dan, onafhankelijk van een dieet dat wordt gevolgd, meer cholesterol aanmaken.

De stijging van de cholesterolproductie bijvoorbeeld is een beschermende reactie. Het cholesterolgehalte wordt door ons lichaam niet zomaar verhoogd: cholesterol is een biologische isolator, het beschermt cellen, zenuwcellen en bloedvatwanden tegen verschillende schadelijke invloeden en beschermt de weefsels tegen bovenmatig verlies van CO2.

Als het lichaam meer cholesterol aanmaakt, dan zal het CO2 percentage in de weefsels stijgen waardoor er weer balans ontstaat.

Een ander voorbeeld van een beschermende reactie is het verstopt raken van de neus. Hierdoor wordt ademhalen moeilijker met als gevolg dat het CO2 percentage stijgt.

Nog een voorbeeld: door het vernauwen van de bloedvaten stijgt de bloeddruk maar ook het percentage CO2. Door het vernauwen van de bronchiën wordt het CO2 percentage verhoogd.

Welvaartsziekten zijn regelmatig een direct of indirect gevolg van bovenmatige longventilatie. De lijst met aandoeningen die een direct gevolg zijn van chronische hyperventilatie in het kort:

– Alle vormen van allergie
– Bronchiale astma
– Chronische bronchitis
– Obstructieve bronchitis
– Longemfyseem (in lichte en middelzware vorm)
 – Alle vormen van neusverstopping
– Bijholteontsteking
– Opgezwollen neusamandelen
– Neuspoliepen
– Vatbaarheid voor verkoudheden
– Eczeem
– Acne
– Spataderen
– Aambeien
– Hypertensie (te hoge bloeddruk)
– Hypotensie (te lage bloeddruk)
– Angina pectoris
– Te hoog cholesterolgehalte
– Arteriosclerose (verharding van de bloedvaten)
– Artrose
– Fibromyalgie
– Chronische vermoeidheid
– Suiker diabetes II (insuline-onafhankelijke vorm)
– Spijsverteringsproblemen
– Spastische darmen
– Constipatie
– Koud gevoel in vingers en tenen
– Migraine
– Duizeligheid
– Onverklaarbare angsten
– Slecht concentratievermogen
– Slapeloosheid
– Snurken
– Slaapapneu
– Spanning en onrust 

Alle deze aandoening zullen verdwijnen als de ademhaling wordt genormaliseerd. Het lichaam reageert op die parameters die uit balans zijn: het lichaam wordt ziek om de balans in het lichaam te herstellen.

Willen we dus optimale gezondheid nastreven, dan is het van belang om de balans van het lichaam na te streven. De energie in de cellen kan hoog zijn indien deze in goede gezondheid functioneren.

“De kwaliteit van je leven = De kwaliteit van je cellen.”

Controlepauze
Dr. Buteyko heeft een gemakkelijke methode bedacht waarbij je redelijk precies kan vaststellen wat jou huidige staat van gezondheid is. Deze methode heet de controlepauze bepalen.

Bij de controlepauze kun je vrij gemakkelijk zien hoeveel CO2 je in je longblaasjes hebt en daarmee bepalen of je ademhaling normaal is of deze van de norm afwijkt. Je kunt ook de mate van deze afwijking bepalen.

Met de controlepauze bepaal je hoeveel seconden je zonder lucht kunt blijven voordat je een gevoel van een tekort aan lucht krijgt. Het is van belang dat je absoluut niet probeert het geforceerd te verlengen want dan houd je alleen jezelf maar voor de gek.

De bedoeling is dat je bij een normale rechte, zittende houding door je neus ademt.

ls je neus verstopt is, doe een Buteyko-oefening om deze te openen.

Bij je gewone ademhaling niet meer of minder in en uit ademen en dan gewoon na een uitademing (nogmaals dus zonder daarvoor je adem te versnellen of te verdiepen) je neus dicht te knijpen. Je wacht totdat je een gevoel van luchttekort krijgt. Met andere worden zolang net makkelijk is. Nu ga je niet op wilskracht door en laat je je neus los. Let op! De bedoeling is dat je niet meer of minder in en uit gaat ademen bij dit moment. Met andere woorden je ademt weer door zoals je deed voordat je je neus dicht kneep.

Als je wel sneller en/of harder in en uitademt, dan heb je te lang gewacht en is dit geen goede meting.

Heb je een beetje moeite maar kun je gewoon je ademhaling oppakken als voor je je neus dichtkneep, dan is dit een goede meting. De tijd die je met je neus dicht hebt gezeten, is je controlepauze. Kijk in het schema (zie bijlage) om te bepalen in welke categorie je zit. Als je 45 seconden of meer zonder problemen je neus dichtgeknepen kunt houden, dan zit je in een gezonde categorie.

Lukt dit niet en moet je beduidend eerder je neus loslaten,  dan is het ten zeerste aan te raden je ademhaling te gaan trainen om het in de norm te krijgen.

Oefeningen
Indien je controlepauze lager is dan 20 is het raadzaam eerst contact op te nemen met een Buteyko therapeut voordat je gaat werken met oefeningen. Doe dat ook als je ziektebeelden hebt als astma, ernstige vorm van hyperventilatie gepaard gaande met aanvallen, slaapapneu, COPD e.d.

Het idee is dus minder adem te halen dan je nu doet en om dit  toe te leren passen kun je alvast een aantal simpele oefeningen doen.

Adem vanaf vandaag het liefst altijd door je neus. Ook als je een verstopte neus hebt, zul je merken dat je neus zich opent als je minder diep gaat ademen. Om een verstopte neus te openen kun je deze oefening toepassen: (Schijf dit over uit de cursusmap- M.K.).

Traplopen:  Adem rustig door je neus uit en begin de trap op te lopen met je mond en neus dicht totdat je een licht gevoel van benauwdheid voelt. Open dan alleen je neus en loop met een rustige ademhaling de trap op. Bovenaan de trap adem je minder diep dan je zou willen of doe je bijvoorbeeld je vinger onder je neus om zo te voelen dat je rustiger in en uit ademt. Let hierbij op dat je iets minder ademhaalt dan je zou willen, want als je de ademhaling te sterk vermindert, kan het weer moeilijk zijn . Met andere woorden, je traint jezelf door een licht gevoel van luchtgebrek.

Iets oppakken van de grond: Adem rustig door je neus uit en buig je knieën en rug om datgene op te pakken wat je wilt pakken. Pas als je weer rechtop staat adem je weer ontspannen door je neus en let hierbij op dat je iets minder ademhaalt dan je zou willen. Met andere woorden, je traint jezelf door een licht gevoel van luchtgebrek.

Dit gevoel aan gebrek aan lucht ontstaat omdat je kooldioxide (CO2) gehalte begint te stijgen. Dit verbetert je zuurstof opname en je gezondheid.

Praten: Adem rustig door je neus in en begin te praten totdat je voelt dat je adem dient te halen en adem tussendoor dan weer rustig door je neus in. Let op dat je niet een hap lucht neemt en niet door de mond begint in te ademen of dit tussen het praten door doet. Als je bij het praten door de mond inademt, verdiept dit je ademhaling met allen negatieve gevolgen daarvan.

Zingen: Idem als praten

Een goede oefening is ook kniebuigingen maken met je neus dicht. Probeer, alleen als je controlepauze hoger is dan 20, om10 of meer kniebuigingen te maken met je mond en neus dicht. Probeer hierna je ademhaling zo snel mogelijk weer rustig krijgen door je vinger onder je neus te doen en je te concentreren op een rustige ademhaling door de neus die je met je vinger bijna niet voelt.

Ademhaling verbeteren terwijl je slaapt
Slapen doe je een belangrijk deel van je leven. Hoe kunnen we onze ademhaling trainen als we slapen? Er is een gemakkelijk te leren oefening om tijdens je slaap te trainen: je plakt gewoon je mond dicht! Hierdoor verplicht je jezelf om ook ’s nachts door je neus te ademen. Wees gerust je kunt niet stikken met een pleister op je mond. Ik neem vaak Hansaplast soft 25mm breed als tape die ik ook uitdeel tijdens de cursussen of individuele begeleidingen.

Als je ’s nachts wakker wordt met een benauwd gevoel, dan weet je meteen dat je ’s nachts aan het hyperventileren bent.

Toen ik destijds de Buteyko cursus deed en mijn mond dicht plakte voor het slapen gaan, werd ik 3 weken lang midden in de nacht benauwd wakker. Ik kreeg inzicht in het feit dat ik jarenlang aan het hyperventileren ben geweest tijdens mijn slaap. Dat had ik nooit verwacht!

Als je ’s nachts wakker wordt, dan kun je twee dingen doen:

Je trekt de pleister van je mond en gaat verder slapen of je stapt uit bed en wandelt rustig totdat je ademhaling weer kalm en ontspannen is en je gaat weer naar bed.

Het voordeel van de laatste optie is dat je door blijft trainen. Je zult zien dat je controlepauze vrij snel zal stijgen zodat je relatief snel een gezonde uitwisseling hebt van zuurstof en CO2.

Reinigingsreactie
Indien je gaat beginnen om je ademhaling te verbeteren en daarmee je controlepauze te verhogen is het nodig om te weten dat je tussendoor reinigingsreacties kunt krijgen. Deze reacties ontstaan omdat het lichaam zich van allerlei opgebouwde afvalstoffen reinigt. Het gaat nu wat ver om daar uitgebreid over te schrijven, maar waar het op neer komt is dat je lichaam bijvoorbeeld een grieperig gevoel kan geven, je je snotterig kunt worden of dat je hoofdpijn of diarree kunt krijgen. Maak je geen zorgen dit gaat vaak met een dag of 2 dagen weer over en je voelt je vaak veel beter dan daarvoor. Wil je meer informatie hierover hebben is het een idee om een cursus Buteyko ademhalen te volgen.

Nu denk je wellicht: wat een gedoe en wat kom ik allemaal wel niet tegen? Ik vroeg me vaak af: “Wat zijn mijn opties?”

Houd vol, zet door, weet waarom je dit allemaal doet en je zult slagen in het verlagen van je stress, verhogen van je energie, verbeteren van je gezondheid, genezing van chronische ziekten en welk doel je jezelf ook hebt gesteld!

Sporten en ademhaling
Wil je een gezond lichaam trainen, dan is het raadzaam om tijdens het sporten je mond dicht te houden. De kans is groot dat je in het begin sneller buiten adem bent. Vergeet even je sportprestaties en verdiep je in je gezondheid. Je zult merken dat je dan snel vooruit gaat. Ik heb gemerkt dat ik het binnen 3 weken langer vol kon houden op de cardiomachines dan voorheen.

Ben je professioneel bezig met sporten, overleg dan even van te voren wat de aankomende prestaties dienen te zijn, bijvoorbeeld wedstrijden die al gepland staan.

Je traint je lichaam door een verhoging van CO2. Je verhoogt je lichamelijke inspanning en daarmee je CO2 peil.

Indien je sport met je mond open, zul je veel CO2 verliezen wat eigenlijk zonde is, zeker als je lichaam al een te laag CO2 peil heeft.

Vooral voor professionele sporters geldt dan ook: neem een ervaren Buteyko therapeut in de arm om eventueel samen met je trainer aan je ademhaling te gaan werken.

Yogi’s
Een ‘yogi’ is een beoefenaar van yoga. Het woord ‘yoga’ komt uit het Sanskriet van de stam yuj wat ‘jukken‘ betekent. Een yogi tracht zijn lichaam en geest onder volledige controle te brengen. Het doel is tot volledig geluk en kennis te komen. Een beoefenaar van yoga wordt pas een yogi als yoga in al zijn aspecten gedurende de gehele dag en nacht zijn wezen beïnvloedt.

Yogi’s zijn meesters in Yoga. Het is een levenswijze om gezond en flexibel te leven. Dat gaat veel verder dan de yoga doen zoals wij die over het algemeen kennen. Er bestaan vaak grote contrasten tussen onze westerse yoga leraren en de Yogi’s uit bijvoorbeeld de bergen van India.

In het westen wordt vaak gedacht dat Yogi’s diep ademhalen. In werkelijkheid echter beheersen Yogi’s alle technieken die de diepte van hun ademhaling zoveel mogelijk vermindert.

De oefening van de Yogi’s die in het westen “diepe ademhaling” wordt genoemd, verloopt bij de Yogi’s in het oosten heel anders. Hun doel is veelal “samadhi” te bereiken dat wil zeggen ademloosheid.

Na verschillende yoga DVD’s bekeken te hebben, kwam ik tot de conclusie dat we in het westen ten aanzien van yoga andere methodes hebben ontwikkeld die geregeld een verdieping van de ademhaling tot gevolg heeft, met alle gevolgen van dien.

Een interessante proef zou kunnen zijn om een westerse yoga goeroe simpelweg de controlepauze test te laten doen. Indien dit resulteert in een controlepauze van rond de 30 seconden, kun je wel bepaalde conclusies trekken en vragen stellen, bijvoorbeeld: wat kan deze persoon mij leren?.

Vergeten wijsheden
Oude wijsheden zijn vaak niet zonder reden ontstaan. Onze voorouders voelden instinctief aan dat het goed was om onze pasgeboren baby’s in te wikkelen.

Korsetten en de brede riemen van soldaten dienen niet alleen het corrigeren van het figuur of de stevigheid. Het inwikkelen, brede riemen of korsetten dragen zijn belangrijke hulpmiddelen om oppervlakkig te ademen en komen onze gezondheid ten goede.

Natuurlijk is een korset dragen zonder ervaring een uitdaging en kan het in het begin wat benauwdheid geven maar de kern is wel dat het gezondheid bevorderend is.

Emotionele opwinding, overspanning en stress
Emotionele opwinding is schadelijk als die geen uitlaatklep vindt in lichamelijke inspanning. Bijvoorbeeld, als een dier stress krijgt, dan gaat het rennen, bijten of vechten. Maar als wij als mens stress krijgen, blijven we vaak in onze bureaustoel, autostoel of andere passieve houding zitten terwijl ons lichaam net zo reageert als dat van het dier: de ademhaling wordt dieper, het hart gaat sneller kloppen en de productie van hormonen verandert alsof je werkelijk aan het rennen of vechten bent.

Daarnaast hebben we als mens nog een tweede signaalsysteem: taal. Woorden (intern of extern) kunnen ook allerlei lichamelijke processen teweeg brengen. Een mens kan ziek worden alleen al door zijn eigen negatieve en agressieve gedachten.

“Neem geen risico’s als het aankomt op je gezondheid, train je ademhaling net zolang totdat het als het ware ‘in de norm’ bevindt zodat je lichamelijk en geestelijk daarin zo optimaal mogelijk kunt zijn.“

ONDERDEEL VAN HET BOEK ‘UPGRADE JEZELF’ van Dennis Huizenga

Tags :
blog
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Getting A Quick and Satisfying Meal in Front of You

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore quo dolore magna aliqum erat, sed diam voluptua. At vero eos et mea accusam et justo duo dolores et ea rebum stet clita deam dignissimos ducimus.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

Easy Egg Recipes for Formula Meals

Donec pede justo fringilla vel aliquet nec vulputate eget arcu. In enim justo rhoncus ut imperdiet venenatis vitae justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus vivamus elementum semper nisi.

Budget Friendly and Quick Cooking

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.
Tags :
blog
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »